Sprej v předplněné plechovce - Pre-filled Spray Can


Sprej v předplněné plechovce

Předplněný aerosol slouží k tomu, aby do něj byla v prodejně přimíchána barva na bázi rozpouštědel. Po naplnění se používá jako jakákoli jiná barva ve spreji. Způsoby použití, vlastnosti a výhody poté závisí na přidané barvě.

Použití Spreje v předplněné plechovce

Předplněný aerosol určený pro ty, kteří hledají velmi specifickou barvu nebo kvalitu a na trhu ji nenacházejí.

Finální aplikace bude záviset na vlastnostech přidané barvy. Sprej hledejte u specializovaného prodejce.

Technické parametry

  • 520cc aerosol o objemu 300ml pro smíchání se 100ml barvy.
  • Ventil samice
  • Obsahuje hořlavá rozpouštědla a hnací plyn.
  • Pro použití s barvami na bázi rozpouštědel.
  • Kompatibilní s většinou plnicích strojů na trhu.


Aplikace Spreje v předplněné plechovce

Tento výrobek je primárně určený pro profesionální použití. Po naplnění barvou jej lze nabízet i běžným uživatelům.

Plnit plechovku může pouze odborník dle instrukcí výrobce plnícího stroje. Nikdy to sami nezkoušejte doma nebo bez potřebných strojů. Příliš velké množství přidané barvy může zapříčinit deformaci plechovky a dokonce i její explozi. Po naplnění se plechovka používá stejně jako jakákoli jiná barva ve spreji:  

Povrch barveného předmětu musí být suchý a zbavený nečistot.

Zatřeste plechovkou intenzivně po dobu 1 minuty, až uslyšíte zvuk kuliček. Sprej stříkejte ze vzdálenosti 25 - 30 cm, rychle aplikujte tenké vrstvy, nejprve horizontálně a pak vertikálně. Doporučuje se stříkat tenké vrstvy, zejména tu první, aby bylo dosaženo rovnoměrného pokrytí a nedocházelo ke stékání barvy.

Po dokončení aplikace obraťte plechovku dnem vzhůru a stlačte trysku, dokud nezačne vycházet pouze plyn, aby se zabránilo jejímu ucpání.

Tipy pro použití Spreje v předplněné plechovce

Základ předplněného spreje je navržený tak, aby byl kompatibilní se složením většiny barev na trhu. I přes svou univerzálnost se může navzájem ovlivňovat s přidanou barvou. Pro profesionální výsledek použijte Pintyplus Basic, Evolution, Tech, atd.

Použijte barvy na bázi rozpouštědel, jejichž kompatibilita s předplněným sprejem již byla vyzkoušena. Spreje Novasol nenesou žádnou odpovědnost za kvalitu nebo množství přidané barvy.

Neaplikujte na předměty zapojené do elektrické sítě a pracujte v dobře větraných prostorech.

Prázdné obaly od sprejů zaneste do sběrného dvora nebo vyhoďte do kontejnerů na nebezpečný odpad.


SPEKTROS s.r.o.

Dejvická 28/267
160 00 Praha 6
CZECH REPUBLIC

IČO: 02768071
DIČ:CZ02768071

Zapsáno u Městského soudu
v Praze, odd. vložka: C 222418.

 

TELEFON: +420 608 100 239
E-MAIL: info@spektros.cz
WEB: www.novasolspreje.cz

 

Nahoru